Om meg

Dette domenet eiges og driftes ene og alene av Thomas Nerhus. Bilder på denne sida er tatt av meg, eller lagt ut med tillatelse av fotograf.

GPX sporlogger kan fritt lastes ned og brukes som forslag på turer. Det kan være varierende kvalitet på stier, eller mangel på dette. Det er kun spor på plassar eg har satt mine bein. Eg vil verken råde eller fraråde folk til å ta dei same turane, men etter mi meining så skal ingen vera uansvarlege. Fleire av turane kan og ha vært utført i dårleg ver og/eller i mørket.

Ha ein god tur! 😃